یک دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم. پیانو میزدم. شناگر حرفه‌ای بودم. چینی میخونم :دی. در اوقات فراغتم کتاب میخوانم و فیلم میبینم و فکر میکنم و غصه میخورم. اما دوستانی دارم بهتر از برگ درخت و خانواده‌ای به فکر و مهربان. خلاصه که برای اطلاع از اخبار جدید stay tuned ^_^